Ons labyrint is gemaakt volgens het klassieke model. Het is een kruisingsvrij, slingerend pad dat je langs een aantal wendingen naar het centrum leidt en weer terug naar buiten. Het is een vorm van meditatie, van bezinning. Het lopen van het labyrint kan je helpen om te ontdekken wat voor jou waardevol is, waar je in het verleden tegenaan gelopen bent en hoe je dit zou kunnen veranderen, in overeenstemming met jouw (eigen)waarden.

Het labyrint bestaat in meerdere verschijningsvormen. Maar alle vormen hebben een gemeenschappelijk doel: je hoeft geen keuzes te maken, niet te zoeken of te verdwalen: je loopt het pad, vanuit dat wat was, naar het “stillpoint”, het middelpunt of het Nu, naar dat wat kan zijn.

Je wordt dus altijd begeleid en komt terug op je uitgangspunt, mogelijk met nieuwe inzichten, begrip en perspectief!